โครงการแนะแนวนักศึกษา"สมัครงานให้ได้งาน " ปีการศึกษา 2557 "


ปรับปรุงข้อมูล : 5/11/2557 9:49:57     ที่มา : งานจัดหางาน กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 168

งานจัดหางาน กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัดมหาชน จัดกิจกรรมแนะแนวนักศึกษาในหัวข้อ " สมัครงานให้ได้งาน " ปีการศึกษา 2557 โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงานของนักศึกษาและเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้งานอีกทางหนึ่ง ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพยัคฆ์เมฆินทร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สังคม หัวข้อ “Costume, Make up, and Hair” (เสื้อผ้า หน้าผม นั้นสำคัญไฉน)

6/11/2560 15:59:06
161

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สังคม หัวข้อ “มารยาทกับวาสนา...มาด้วยกัน” (การเดิน การยืน การไหว้ การแต่งกาย)

6/11/2560 15:41:50
91

โครงการเครือข่ายนัดพบแรงงาน

6/11/2560 15:17:44
109

โครงการ Career Ready Guide “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต (รุ่นที่2)

6/11/2560 15:11:19
77

โครงการ Career Ready Guide “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต (รุ่นที่1)

6/11/2560 14:52:50
88

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน "ดอกดารารัตน์"

6/11/2560 14:41:18
89

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล

6/11/2560 14:35:16
53

โครงการตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา2559

6/11/2560 13:12:25
62

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

6/11/2560 11:31:05
68

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงานบริษัททีโอเอ เพ้นส์ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

28/8/2560 14:32:35
111