ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงานบริษัททีโอเอ เพ้นส์ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)


ปรับปรุงข้อมูล : 28/8/2560 14:32:35     ที่มา : งานจัดหางาน กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 117

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560  โดยมีคุณสมิต  สัมปัตตะวณิช ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณะทีมงานจากบริษัท ทีโอเอ เพ้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมพบปะหารือเรื่องการรับสมัครงานตำแหน่งงานว่างพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสี ผลิต และจำหน่ายสีทาอาคาร สีอุตสาหกรรม ธุรกิจในกลุ่มเคมีภัณฑ์ เคมีคอล ปิโตรเคมีคอล ยานยนส์ และวัสดุก่อสร้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา โดยมีท่าน ผอ.สิรวีธ์  อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึกจากบริษัท ณ กงอแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 3 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ 

ข่าวล่าสุด

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สังคม หัวข้อ “Costume, Make up, and Hair” (เสื้อผ้า หน้าผม นั้นสำคัญไฉน)

6/11/2560 15:59:06
176

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สังคม หัวข้อ “มารยาทกับวาสนา...มาด้วยกัน” (การเดิน การยืน การไหว้ การแต่งกาย)

6/11/2560 15:41:50
98

โครงการเครือข่ายนัดพบแรงงาน

6/11/2560 15:17:44
116

โครงการ Career Ready Guide “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต (รุ่นที่2)

6/11/2560 15:11:19
83

โครงการ Career Ready Guide “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต (รุ่นที่1)

6/11/2560 14:52:50
97

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน "ดอกดารารัตน์"

6/11/2560 14:41:18
98

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล

6/11/2560 14:35:16
59

โครงการตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา2559

6/11/2560 13:12:25
67

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

6/11/2560 11:31:05
73

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงานบริษัททีโอเอ เพ้นส์ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

28/8/2560 14:32:35
118