โครงการเครือข่ายนัดพบแรงงาน


ปรับปรุงข้อมูล : 6/11/2560 15:17:44     ที่มา : งานจัดหางาน กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 232

โครงการเครือข่ายนัดพบแรงงาน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ตระหนักถึงปัญหาการว่างงาน การส่งเสริมการมีงานทำ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงานกับสถานประกอบการ อีกทัง้เป็นการร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายนัดพบแรงงาน 7 สถาบัน และหน่วยงานภายนอกได้อีกทางหนึ่ง

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สังคม หัวข้อ “Costume, Make up, and Hair” (เสื้อผ้า หน้าผม นั้นสำคัญไฉน)

6/11/2560 15:59:06
336

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สังคม หัวข้อ “มารยาทกับวาสนา...มาด้วยกัน” (การเดิน การยืน การไหว้ การแต่งกาย)

6/11/2560 15:41:50
221

โครงการเครือข่ายนัดพบแรงงาน

6/11/2560 15:17:44
233

โครงการ Career Ready Guide “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต (รุ่นที่2)

6/11/2560 15:11:19
182

โครงการ Career Ready Guide “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต (รุ่นที่1)

6/11/2560 14:52:50
181

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน "ดอกดารารัตน์"

6/11/2560 14:41:18
168

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล

6/11/2560 14:35:16
97

โครงการตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา2559

6/11/2560 13:12:25
107

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

6/11/2560 11:31:05
118

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงานบริษัททีโอเอ เพ้นส์ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

28/8/2560 14:32:35
165