โครงการ Career Ready Guide “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต (รุ่นที่2)


ปรับปรุงข้อมูล : 6/11/2560 15:11:19     ที่มา : งานจัดหางาน กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 182

โครงการ career ready guide “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต ” (รุ่นที่2)
วันที่  30  สิงหาคม  2560 ณ ห้อง 3102  อาคารจุฬาภรณ์  คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยากร โดย  คุณเกริกมเหศวร  เบญจพิธพรบวร (บริษัทจัดหางานจ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด)
เพื่อนักศึกษาจะได้รู้จักการเตรียมความพร้อม เทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการสมัครงานและพัฒนาตนเองเข้าสู่การทำงานต่อไป

ข่าวล่าสุด

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สังคม หัวข้อ “Costume, Make up, and Hair” (เสื้อผ้า หน้าผม นั้นสำคัญไฉน)

6/11/2560 15:59:06
337

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สังคม หัวข้อ “มารยาทกับวาสนา...มาด้วยกัน” (การเดิน การยืน การไหว้ การแต่งกาย)

6/11/2560 15:41:50
222

โครงการเครือข่ายนัดพบแรงงาน

6/11/2560 15:17:44
233

โครงการ Career Ready Guide “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต (รุ่นที่2)

6/11/2560 15:11:19
183

โครงการ Career Ready Guide “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต (รุ่นที่1)

6/11/2560 14:52:50
181

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน "ดอกดารารัตน์"

6/11/2560 14:41:18
168

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล

6/11/2560 14:35:16
97

โครงการตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา2559

6/11/2560 13:12:25
107

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

6/11/2560 11:31:05
118

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงานบริษัททีโอเอ เพ้นส์ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

28/8/2560 14:32:35
165