บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัดยกทีมมารับสมัครงานและสอบสัมภาษณ์งานนักศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : งานจัดหางาน กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3301

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30-16.30 น. โดยมีงานจัดหางาน กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้การต้อนรับคุณเจริญพงศ์  พงศ์พลรัตน์  กรรมการผู้จัดการบริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด พร้อมด้วยคณะทีมงาน และอำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่เพื่อมารับสมัครงานและสอบสัมภาษณ์งาน โดยมีนักศึกษาที่สนใจจากคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 20 คนเข้ารับการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์งาน ณ ห้องประชุมห้วยเรไร  ชั้น 3 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สังคม หัวข้อ “Costume, Make up, and Hair” (เสื้อผ้า หน้าผม นั้นสำคัญไฉน)

6/11/2560 15:59:06
161

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สังคม หัวข้อ “มารยาทกับวาสนา...มาด้วยกัน” (การเดิน การยืน การไหว้ การแต่งกาย)

6/11/2560 15:41:50
91

โครงการเครือข่ายนัดพบแรงงาน

6/11/2560 15:17:44
109

โครงการ Career Ready Guide “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต (รุ่นที่2)

6/11/2560 15:11:19
77

โครงการ Career Ready Guide “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต (รุ่นที่1)

6/11/2560 14:52:50
88

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน "ดอกดารารัตน์"

6/11/2560 14:41:18
89

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล

6/11/2560 14:35:16
53

โครงการตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา2559

6/11/2560 13:12:25
62

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

6/11/2560 11:31:05
68

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงานบริษัททีโอเอ เพ้นส์ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

28/8/2560 14:32:35
111